La majoria dels tractaments de cirurgia oral són extraccions dentals i els implants són la forma més conservadora de reposar-les.

La col·locació d’implants és una solució que exigeix un estudi minuciós de cada cas per garantir l’èxit clínic, així com una tècnica minuciosa i precisa.

Clinica Dental Quart - Cirurgia Oral i Implantologia 01L’implant ve a ser l’arrel sintètica (generalment titani) col·locada en l’os dels maxil·lars sobre el qual es col·loca una funda cargolada o cementada que ve a substituir la funció i l’estètica d’una o diverses peces dentals, de manera el més similar a la pròpia.Clinica Dental Quart - Cirurgia Oral i Implantologia 02S’exigeix que l’implant sigui d’una manufactura excel·lent, amb una elevada qualitat en material i disseny, doncs en cas contrari el fracàs és alt, i aquesta és una afirmació basada en la meva dilatada experiència clínica.


S’ha de valorar cada pacient i els seus riscos i és necessari un seguiment a llarg termini, com tot tractament oral complex.

Generalment el procés és la seva col·locació, amb la tècnica quirúrgica més conservadora possible, una fase d’integració de 2 a 4 mesos i la col·locació de la pròtesi fixa o removible definitiva. En casos de zones anteriors o quan sigui necessari i possible, el procés d’integració pot comportar col·locar un provisional per millorar l’estètica i la funció (incorrectament definit com a dents en un dia), per passar a la rehabilitació amb la pròtesi definitiva quan els implants estan integrats.

Moltes vegades la seva col·locació es realitza amb tècniques quirúrgiques mínimament invasives o la seva col·locació immediata després de l’extracció de la peça a substituir.

Clinica Dental Quart - Cirurgia Oral i Implantologia 03

Clinica Dental Quart - Cirurgia Oral i Implantologia 04


Els implants no sols són per col·locar pròtesis fixes, sinó que tenen gran importància per millorar la funció en pròtesis removibles, doncs gràcies a la subjecció que proporcionen, poden emportar-se amb seguretat i mastegar amb tranquil·litat, quelcom molt important quan hi ha poca geniva per subjectar-les. És un tractament molt versàtil que s’adapta a situacions complicades i amb garantia d’èxit clínic.

Clinica Dental Quart - Cirurgia Oral i Implantologia 05

Clinica Dental Quart - Cirurgia Oral i Implantologia 06


Si ocorre un fracàs inicial, no és per rebuig, sinó perquè el procés d’integració falla i si el fracàs és tardà, és per un procés semblant a la piorrea de les peces naturals, encara que afortunadament, l’èxit clínic és superior al 95 %.